มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้บริการ Microsoft 365 สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยบัญชีผู้ใช้งานจะลงท้ายด้วย @ms365.tsu.ac.th และรหัสผ่านที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองหลังจากการการเข้าใช้งานครั้งแรกด้วยรหัสผ่านเริ่มต้นที่ได้รับ

สามารถใช้งานได้ที่

https://login.microsoftonline.com

รายละเอียดการให้บริการ Office 365

บริการ Office 365 ให้บริการหลากหลายรูปแบบทั้งในส่วนของ เมล์, ปฎิทิน, พื้นที่ส่วนตัว, พื้นที่ส่วนกลาง, ระบบเอกสาร (Sharepoint) และในส่วนโปรแกรม Microsoft Office แบบ Online (Office Web Apps)

การสมัครใช้บริการ Office 365

Card image cap

นิสิต (รหัสตั้งแต่ 64)

สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยตนเอง >> อ่านรายละเอียดขั้นตอนการเปิดใช้งาน


นิสิต (รหัสก่อน 64)

ส่งข้อมูล รหัสนิสิต ชื่อ-สุกล เบอร์มือถือ คณะ มาที่ dreamspark@tsu.ac.th

Card image cap

บุคลากร

ส่งข้อมูล ชื่อ-สุกล เบอร์มือถือ หน่วยงาน อีเมล์ (@tsu.ac.th) มาที่ dreamspark@tsu.ac.th

*** รออีเมล์ตอบกลับ ซึ่งภายในจะประกอบด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่านครั้งแรก *** หลังจากการเข้าใช้งานครั้งแรกระบบจะให้สร้างรหัสผ่านใหม่

การเข้าใช้งาน

สามารถเข้าใช้งานได้ที่

https://login.microsoftonline.com

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่

https://passwordreset.microsoftonline.com/

ข้อมูลบริการต่าง ๆ

Card image cap

Mail 

ให้บริการระบบ E-Mail ซึ่งมีพื้นที่มากถึง 50 GB, สามารถแนบไฟล์เมื่อใช้งานผ่าน WebSite ได้ถึง 25 MB นอกจากนั้น ยังสามารถใช้งานในส่วนของ Calendar, Contact, Group Mail โดยยังสามารถส่ง E-mail ไปยัง E-Mail ส่วนตัวก็ได้ และสามารถใช้งานกับโปรแกรม Mail Client เช่น Outlook, Thunderbird รวมถือ Application บนมือถือได้อีกด้วย ทั้งยังสามารถใช้ในการสนับสนุนเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Card image cap

Office Web Apps

 ใช้สำหรับสร้าง, แก้ไข, เปิดอ่าน เอกสาร Microsoft Office ได้จากทุกที่ที่มี Internet, ใช้งานได้แม้ไม่ได้ติดตั้ง Microsoft Office ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ โดยใช้งานร่วมกับ OneDrive

Card image cap

OneDrive for Business 

: ให้บริการพื้นที่เก็บไฟล์ขนาด 1TB สำหรับเก็บไฟล์ส่วนตัว, ไฟล์เอกสาร, ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่น ๆ โดยไม่ควรจะเป็นไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์

Card image cap

Sharepoint

 ใช้สำหรับสร้าง Web Site ส่วนตัว และ Web Site หน่วยงาน โดยสามารถติดตั้งระบบจัดการเอกสาร ระบบจัดการปฎิทิน ระบบจัดการทรัพยากร รวมถึงสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการรองรับงานอื่น ๆ ได้